Google Analytics   
Tel : 02 977-9005  
Fax : 02 977-9006  
E-mail :
[email protected]  

HOME

PRODUCT

SERVICE

REQUEST QUOTATION

CONTACT US

       ѷ վ Թʷ鹷 ͹ ӡѴ 繵᷹˹ͧ俿 AND, OHAUS, JADEVER, SDS RADWAG ͧ觷ҵðҹ ҹõǨѺͧ  

   ͧ觴ԨԵ AND
   ͧ  OHAUS
 
   ͧ  SHIMADZU
   ͧ JADEVER
   ͧ RADWAG
   ͧ觴ԨԵ SDS
   ͧ
  
Analytical  Balances
    ͧ觴ԨԵ
   Precision Balances


    ͧ觹Ѻӹǹ
   Counting Balances
   

   ͧصˡ
   Industrial Scales
   ͧǹ
   Crane  Scales
  ͧ觷ͧ
   Jewelly  Balances
   ͧ觤ӹdzҤ
   Price  Scales
   ͧ
   Waterproof  Digital Scales

   ͧҤ
  ͧ
   Moisture  Balances  

   ͺ͹
   Drying Oven

  
   
  Incubators

  ͧǹ     Magnetic Stirrers

  ͧ          Vortex mixers / Shakers
 
  ͧҧӤҴ  Untrasonic cleaners

 ҧǺس   Water Bath
 ˹ѡ Weight

 ԹѴҧͧ 
 

 
 
 

ӹǹҪ

ʶԵѹ 75
ʶԵԷ 307338
2011-04-21
 


        Mobile no : 099 979-4796

     
               LINE ID : ppk-i


    
                     QR code

Balances & Scales
ͧ觴ԨԵ,ͧ俿,ͧ觹Ѻӹǹ,ͧ觹˹ѡ,ͧ 2 ˹,ͧ 3 ˹ͧ´                                                                         

Precision Balances


ͧ觴ԨԵ ͧ俿 GF Seriesicon
ͧ觹˹ѡ俿 ȹ 3, 2, 1 ˹

( ԡԵ ) ¹ GF-A Series

ͧ AND
GF Series                     


 ͧ俿к礷͹Ԥ ʴ繵Ţ俿 VFD

 ժͧѭҳ Interface ( RS-232 ) ҵðҹ
 кͧѹê觹˹ѡԹ ѭѡɳʴ˹Ҩ
 öѡҹ˹ѡҪʹǧê
 ö¹˹¡ê 12 ˹
 Ѻҵðҹ IP 54
 кǨͺͧѵѵͧӧҹԴ
 ö觹Ѻӹǹ
 Եѳ AND / JAPAN Ѻҵðҹ ISO 9001

 

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

GF-200

210g

0.001g

128 x 128 mm

GF-300

310g

0.001g

GF-400

410g

0.001g

GF-600

610g

0.001g

GF-800

810g

0.001g

GF-1000

1100g

0.001g

 

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

GF-2000

2100g

0.01g

165 x 165 mm

GF-3000

3100g

0.01g

GF-4000

4100g

0.01g

GF-6100

6100g

0.01g

GF-6000

6100g

0.1g

GF-8000

8100g

0.1g
   AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
     AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
     AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND
 
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
     AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
     AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
     AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000
GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000
GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000
GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000
GF-3000 GF -3000  GF -3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000  GF -3000 GF -3000 
GF-3000 GF -3000  GF -3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000  GF -3000 GF -3000 
GF-3000 GF -3000  GF -3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000  GF -3000 GF -3000 
GF-3000 GF -3000  GF -3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000  GF -3000 GF -3000 ͧ´                                                                           
Multi-Functional Precision Balances


                  

ͧ觴ԨԵ ͧ俿 GX-A / GF-A Seriesicon
ͧ觹˹ѡ俿 ȹ 3, 2, 1 ˹

ͧ AND
GX-A / GF-A Series


 ͧ俿к礷͹Ԥʴ backlit LCD 

 ժͧѭҳ Interface ( RS-232C and USB ) ҵðҹ
 кͧѹê觹˹ѡԹ ѭѡɳʴ˹Ҩ
 öѡҹ˹ѡҪʹǧê
 ö¹˹¡ê 12 ˹
 Ѻҵðҹ IP 54
 кǨͺͧѵѵͧӧҹԴ
 ö觹Ѻӹǹ
 Եѳ AND / JAPAN Ѻҵðҹ ISO 9001


ͧ AND 
GF-A Series
(External Calibration) 3 ˹

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

GF-123A

122g

0.001g

128 x 128 mm

GF-203A

220g

0.001g

GF-303A

320g

0.001g

GF-403A

420g

0.001g

GF-603A

620g

0.001g

 GF-1003A

1100g

0.001g

 GF-1603A 1620g 0.001g

 
˵ : ͧ 3 ˹ յͺç

ͧ AND 
GF-A Series (External Calibration) 2, 1 ˹

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

GF-1202A

    1220g        0.01g 165 x 165 mm
GF-2002A 2200g 0.01g 
GF-3002A 3200g 0.01g 
GF-4002A 4200g0.01g
GF-6002A 6200g 0.01g 
 GF-10002A 10200g 0.01g
GF-6001A6200g  0.1g
  GF-10001A 10200g   0.1g
   
   

 

ͧ AND 
GX-A Series (Internal Calibration) 3 ˹

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

GX-203A

220g

0.001g

128 x 128 mm

GX-303A

320g

0.001g

GX-403A

420g

0.001g

GX-603A

620g

0.001g

GX-1003A

1100g

0.001g

 GX-1603A 1602g 0.001g

 
˵ : ͧ 3 ˹ յͺç

ͧ AND 
GX-A Series (Internal Calibration) 2, 1 ˹

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

GX-2002A

   2200g      0.01g

165 x 165 mm

GX-3002A

   3200g      0.01g

GX-4002A

   4200g      0.01g

GX-6002A

   6200g      0.01g

GX-10002A

  10200g      0.01g

GX-6001A 

    6200g        0.1g
 GX-10001A10200g0.1g

 
 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND  

       AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 

     AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 

     AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 
F 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000
GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000
GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000
GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000 GF 3000  GF 3000 GF 3000 GF 3000
GF-3000 GF -3000  GF -3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000  GF -3000 GF -3000 
GF-3000 GF -3000  GF -3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000  GF -3000 GF -3000 
GF-3000 GF -3000  GF -3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000  GF -3000 GF -3000 
GF-3000 GF -3000  GF -3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000 GF-3000  GF -3000 GF -3000 ͧ´                                                  

Precision Balances  

ͧ俿 FX-i / FX-iWP Seriesicon
ͧ觴ԨԵ ͧ觹˹ѡ俿 ȹ 3, 2, ˹
ͧ´Ѻصˡ

ͧ AND

 FX-i Series / FX-iWP Series


 ͧ俿к礷͹Ԥ ʴ繵Ţ俿 VFD
 öͧѹ нͧдѺ IP 65
(੾ FX-iWP)

 кͧѹê觹˹ѡԹ ѭѡɳʴ˹Ҩ
 кǨͺͧѵѵͧӧҹԴ

 öѡҹ˹ѡҪʹǧê
 ժͧѭҳ Interface ( RS-232 ) ҵðҹ
 öӧҹ㹪ǧس 5 °C ֧ 40 °C
 Եѳ AND / JAPAN Ѻҵðҹ ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

   FX-200i

220g

0.001g

Ø 130 mm

   FX-200iWP

   FX-300i

320g

0.001g

   FX-300iWP

   FX-2000i

2200g

0.01g

Ø 150 mm

   FX-2000iWP

   FX-3000i

   3200g  

 0.01g 

   FX-3000iWP
   FX-5000i

 5200g

0.01g


˵ : ͧ 3 ˹ յͺç

  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
    
AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
    
AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
    
AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
    
AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 

FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX 
 
FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  
FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX 
 
FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  


 

ͧ´                                                   
Jewelry Balances

ͧ俿 FX-GD Seriesicon
ͧ觴ԨԵ ͧ觹˹ѡ俿 ȹ 3, 2, ˹
ͧ´Ѻصˡ

ͧ AND

Gold Balances FX-GD Series 


 ͧ´ FX-3000GD
 觾ԡѴ˹ѡ٧ش 3200 դҤ´ 0.01
 ҹ觷Өҡ stainless steel Ҵ鹼ٹҧ 15 .
 ͧ俿к礷͹Ԥ ʴ繵Ţ俿 VFD

 öѡҹ˹ѡҪʹǧê
 ժͧѭҳ Interface ( RS-232C ) ҵðҹ
 öӧҹ㹪ǧس 5 °C ֧ 40 °C
 ѺõǨѺͧҡͧ觵ǧѴзǧҳԪ
 Եѳ AND / JAPAN Ѻҵðҹ ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

   FX-3000GD

3200g

0.01g

Ø 150 mm

  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
    AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 
FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  F
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
    
AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
    
AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
    
AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND X  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX 
 
FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  
FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX ͧ´                                                 
Jewelry Balances

ͧ俿 FX-CT Seriesicon
ͧ觴ԨԵ ͧ觹˹ѡ俿 ȹ 3 ˹
ͧ´Ѻصˡ

ͧ AND

Carat Balances FX-CT Series


 ͧ´ FX-300CT / FX-600CT
 ҹ觷Өҡ stainless steel
 յͺѹнͧ öԴ-Դ 3 ҹ
 ͧ俿к礷͹Ԥ ʴ繵Ţ俿 VFD

 öѡҹ˹ѡҪʹǧê
 ժͧѭҳ Interface ( RS-232C ) ҵðҹ
 öӧҹ㹪ǧس 5 °C ֧ 40 °C
 ѺõǨѺͧҡͧ觵ǧѴзǧҳԪ
 Եѳ AND / JAPAN Ѻҵðҹ ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  FX-300CT

62 g

0.001 g

Ø 90 mm

310 ct

0.001 ct

  FX-600CT

122 g

0.001 g

610 ct

0.001 ct

  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
    AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
    
AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
    
AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
    
AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND  ͧ觴ԨԵ AND 

FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX 
 
FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  
FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX 
X  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  FX  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
  GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
  GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
  GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
  GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
  GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
  GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
  GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
  GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
  GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
  GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF 3000 GF 3000   GF 3000  GF 3000   GF 3000  GF 3000  GF 3000 GF 3000  
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
GF-3000  GF -3000   GF -3000  GF-3000   GF-3000  GF-3000   GF-3000  GF-
 
 
  ѷ ѧҧ ԡ÷Ѻ١ Т͢ͺسǧ˹ ͡ʹ

HOME

PRODUCT

SERVICE

REQUEST QUOTATION

CONTACT US


ѷ վ Թʷ鹷 ͹ ӡѴ
38  Ǵ 10  ҹ  ӺŵҴѭ  ͧ  ѧѴ  11000
Tel : 02 977-9005 / 099 979-4796    Fax : 02 977-9006    E-mail :  [email protected]