Google Analytics   
Tel : 02 977-9005  
Fax : 02 977-9006  
E-mail :
info@ppk-i.com  

HOME

PRODUCT

SERVICE

REQUEST QUOTATION

CONTACT US

       บริษัท พีพีเค อินสทรูเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องชั่งไฟฟ้า ยี่ห้อ AND, OHAUS, JADEVER, SDS และ RADWAG ซึ่งเป็นเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน ได้ผ่านการตรวจรับรอง  

   เครื่องชั่งดิจิตอล AND
   เครื่องชั่ง  OHAUS
 
   เครื่องชั่ง  SHIMADZU
   เครื่องชั่ง JADEVER
   เครื่องชั่ง RADWAG
   เครื่องชั่งดิจิตอล SDS
   เครื่องชั่งวิเคราะห์
  
Analytical  Balances
    เครื่องชั่งดิจิตอล
   Precision Balances


    เครื่องชั่งนับจำนวน
   Counting Balances
   

   เครื่องชั่งอุตสาหกรรม
   Industrial Scales
   เครื่องชั่งแขวน
   Crane  Scales
  เครื่องชั่งทอง
   Jewelly  Balances
   เครื่องชั่งคำนวณราคา
   Price  Scales
   เครื่องชั่งอาหาร
   Waterproof  Digital Scales

   เครื่องหาความชื้น
  เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
   Moisture  Balances  

   ตู้อบลมร้อน
   Drying Oven

  
   ตู้บ่มเพาะเชื้อ
  Incubators

  เครืองกวนสารละลาย     Magnetic Stirrers

  เครืองเขย่าสาร          Vortex mixers / Shakers
 
  เครืองล้างทำความสะอาด  Untrasonic cleaners

 อ่างควบคุมอุณหภูมิ   Water Bath
 ตุ้มน้ำหนัก Weight

 โต๊ะหินขัดวางเครื่องชั่ง 
 

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

สถิติวันนี้ 93 คน
สถิติทั้งหมด 262417 คน
เริ่มเมื่อ 2011-04-21
 


        Mobile no : 099 979-4796

     
               LINE ID : ppk-i


    
                     QR code

โต๊ะหินขัด
โต๊ะหินขัด
 โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด โต๊ะหินขัด พิ้นหน้าโต๊ะปูทับหินแกรนิต

 
โต๊ะหินขัด พื้นหน้าโต๊ะปูทับหินแกรนิต icon

เป็นโต๊ะหิน พื้นโต๊ะด้านบนทำด้วยหินขัด ปูทับด้วยหินแกนิตหนา 1.3  ซม. มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ยุบตัว แอ่นหรือเอียง

 พื้นหน้าโต๊ะหินแกรนิต หล่อติดกับหินขัด หนารวม 7.5 ซม

ขาโต๊ะทั้ง 2 ข้างหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดผิวหินขัดเรียบ หนารวม 7.5 ซม

 มีท่อโลหะขนาด 2 นิ้ว ยึดขาโต๊ะทั้ง 2 ข้างด้วยหน้าแปลน 4 อัน 

 มียางรองกันสะเทือนรองใต้หน้าโต๊ะหินแกรนิต 4 จุด เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน 

ลำดับที่

ขนาด (Size) (W x L x H) cm

น้ำหนัก (Weight)


1.

 50 x 60 x 80 cm.

140 Kg


 2. 50 x 100 x 80 cm.175 Kg  
 3. 60 x 100 x 80 cm.220 Kg 
 4 60 x 100 x 80 cm.235 Kg 
 5 60 x 120 x 80 cm.280 Kg 
 6. 70 x 100 x 80 cm.310 Kg 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
       โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  
     โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  
    โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  
  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  
  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  โต๊ะหินขัด  

 
 
     
        
 
 
 

 
 
 
 SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU   SHIMADZU  SHIMADZU   
        เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU   
 SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU   SHIMADZU  SHIMADZU   
        เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU   
 SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU   SHIMADZU  SHIMADZU   
        เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU   
 SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU   SHIMADZU  SHIMADZU   
        เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU   
 
SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU   SHIMADZU  SHIMADZU   
        เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU   
 SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU   SHIMADZU  SHIMADZU   
        เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU   
 
SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU   SHIMADZU  SHIMADZU   
        เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU   
 SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU  SHIMADZU   SHIMADZU  SHIMADZU   
        เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU   
 
 
 
 
 
  บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

HOME

PRODUCT

SERVICE

REQUEST QUOTATION

CONTACT US


บริษัท พีพีเค อินสทรูเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
38  ซอยเรวดี 10  ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000
Tel : 02 977-9005 / 099 979-4796    Fax : 02 977-9006    E-mail :  info@ppk-i.com