Google Analytics   
Tel : 02 977-9005  
Fax : 02 977-9006  
E-mail :
info@ppk-i.com  

HOME

PRODUCT

SERVICE

REQUEST QUOTATION

CONTACT US

       บริษัท พีพีเค อินสทรูเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องชั่งไฟฟ้า ยี่ห้อ AND, OHAUS, JADEVER, SDS และ RADWAG ซึ่งเป็นเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน ได้ผ่านการตรวจรับรอง  

   เครื่องชั่งดิจิตอล AND
   เครื่องชั่ง  OHAUS
 
   เครื่องชั่ง  SHIMADZU
   เครื่องชั่ง JADEVER
   เครื่องชั่ง RADWAG
   เครื่องชั่งดิจิตอล SDS
   เครื่องชั่งวิเคราะห์
  
Analytical  Balances
    เครื่องชั่งดิจิตอล
   Precision Balances


    เครื่องชั่งนับจำนวน
   Counting Balances
   

   เครื่องชั่งอุตสาหกรรม
   Industrial Scales
   เครื่องชั่งแขวน
   Crane  Scales
  เครื่องชั่งทอง
   Jewelly  Balances
   เครื่องชั่งคำนวณราคา
   Price  Scales
   เครื่องชั่งอาหาร
   Waterproof  Digital Scales

   เครื่องหาความชื้น
  เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
   Moisture  Balances  

   ตู้อบลมร้อน
   Drying Oven

  
   ตู้บ่มเพาะเชื้อ
  Incubators

  เครืองกวนสารละลาย     Magnetic Stirrers

  เครืองเขย่าสาร          Vortex mixers / Shakers
 
  เครืองล้างทำความสะอาด  Untrasonic cleaners

 อ่างควบคุมอุณหภูมิ   Water Bath
 ตุ้มน้ำหนัก Weight

 โต๊ะหินขัดวางเครื่องชั่ง 
 

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

สถิติวันนี้ 73 คน
สถิติทั้งหมด 271602 คน
เริ่มเมื่อ 2011-04-21
 


        Mobile no : 099 979-4796

     
               LINE ID : ppk-i


    
                     QR code

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์เครื่องชั่ง SDS

Precision Balances
ยี่ห้อ SDS  

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง


Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย

Pricing Scales
ยี่ห้อ SDS 
 
เครื่องชั่งดิจิตอล คำนวณราคา
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 1 ตำแหน่ง


Download   catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย

Digital Weighting Scales
ยี่ห้อ SDS  

เครื่องชั่งดิจิตอล
เครื่องชั้งไฟฟ้าละเอียด 0.1 - 1 g

 
Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย

Counting Scales
ยี่ห้อ SDS
เครื่องชั่งนับจำนวน, นับชิ้นงาน
เครื่องชั้งไฟฟ้าละเอียด 0.05 - 1 g


Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย

Water Proof  Weighting Scales
ยี่ห้อ SDS 

เครื่องชั่งดิจิตอล แบบกันน้ำ
เครื่องชั้งไฟฟ้าละเอียด 0.05 - 1 g


Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย

              

Bench Scales
ยี่ห้อ SDS

เครื่องชั่งอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น
เครื่องชั้งไฟฟ้า แบบวางพื้น


Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย

Floor Scales
ยี่ห้อ SDS

เครื่องชั่งอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น
เครื่องชั้งไฟฟ้าวางพื้น แบบแท่นใหญ่


Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย

  Crane Scales
ยี่ห้อ SDS
เครื่องชั่งแขวน


Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย

Pallet Truck Scales
ยี่ห้อ SDS


Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย


Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย


Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย


Download
catalog


ดูรายละเอียด
ภาษไทย<< กลับหน้า Product
  

  บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

HOME

PRODUCT

SERVICE

REQUEST QUOTATION

CONTACT US


บริษัท พีพีเค อินสทรูเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
38  ซอยเรวดี 10  ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000
Tel : 02 977-9005 / 099 979-4796    Fax : 02 977-9006    E-mail :  info@ppk-i.com